Gerze’nin Ekonomik Durumu

Sanayi ve Ticaret

İlçemizde istihdam alanlarının ve tarıma elverişli arazilerin darlığı nedeniyle ekonomi statik bir görüntü vermekte ve işgücü göçü yaşanmaktadır.

Ziraat odasının 2050 kayıtlı üyesi bulunmaktadır. Esnaf ve Sanatkarlar Odasının üye sayısı 600′ dür. Ayrıca 3 tarımsal kalkınma kooperatifi ( Çağlayan, Çakıldak, Yaykıl ), su ürünleri kooperatifi ve tarım kredi kooperatifi bulunmaktadır. İlçemizde 13 yapı kooperatifi kurulmuş olup faaliyetini sürdürmektedir. Bunların dışında Gerze Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi ile Gerze Birlik Minibüsleri Taşıyıcılar Kooperatifi faal durumdadır.

İlçemizde 2002 yılında 1015 vergi mükellefine toplam 2.758.425.910.000 TL vergi tahakkuk ettirilmiş ve bunun 2.661.764.320.000 TL sı tahsil edilmiştir. Aynı yıl genel bütçe giderleri ise 5.898.434.070.000 TL olmuştur. 2001 yılı vergi tahsilat gerçekleşme oranı % 97 olarak gerçekletmiştir.

İlçemizde, içersinde 151 işyeri ve çarşı grubu bulunan küçük sanayi sitesi inşaatına 1994 yılında başlanmış olup şu anda inşaatı bitmiş ve dükkanlar sahiplerine teslim edilmiştir.

Site faaliyete geçtiğinde ilçenin sanayi ve ticari yapısını olumlu yönde etkileyecek, aynı zamanda ilçe içersinde olumsuz şartlarda bulunan işyerlerinin kapatılması ve tahliye edilmesiyle şehircilik yönünden bir rahatlama görülecektir.

İlçemiz sanayi kuruluşlarından olan tekel yaprak tütün işleme ve bakımevinde; merkez ve 48 köyde üretilen tütünlerin bakımı, ekspertiz, alım – satım ve işlemesi yapılmakta iken,işleme atölyesinin faaliyetine 2001 yılı içinde son verilmiştir.İşleme atölyesi ayda 60 ton kapasitelidir. Toplam depo alanı 7.840 m² dir.

Beta Tekstil Sanayii faaliyetlerini sürdürmekte olup yatırımlarını büyütmektedir. Beta Dış Ticaret Ve Sanayi İşletmeleri A. Şž. örgü kumaş, kumaş boyama ve konfeksiyon üretimi yapılmakta iken üretimi arıtma tesisi yapılıncaya kadar durdurmuş bulunmaktadır,şu anda arıtma tesisinin yapımı tamamlanmış olup faaliyete geçmek üzeredir. Faaliyete geçtiklerinde toplam istihdam 350 kişi olacaktır.Şžu anda 8 kişi çalışmaktadır.

Betareks Metalize İplik Ve Sanayi A. Şž. sim ipliği ve fantezi iplik üretmekte olup 122 kişi çalışmaktadır.

Balıksan Balık İşleme Sanayi Ve Ticaret A. Şž. balık unu ve balık yağı üretimi yapmakta olup daimi 10, mevsimlik 20 kişi istihdam edilmektedir.

Yenikent Çivi A.Şž. çivi üretimi yapılmakta iken şu an için üretime ara vermiştir.

İlçemizde un ve un mamulleri üretimi yapan Çelik Un Fabrikası 10 kişiye istihdam oluşturmaktadır.

SİNDE A.Şž.’ ye ait Toz Deterjan Fabrikası faaliyete geçmiş olup yaklaşık 45 kişiyi istihdam etmektedir. Yıllık 30.000 ton kapasiteye sahiptir. Köpüklü toz, matik toz, sıvı ve jel deterjan üretimi yapmaktadır.

Tarım ve Hayvancılık

İlçenin sosyal ve ekonomik hayatında tarım ve hayvancılığın önemli bir yeri vardır. Tarım ve hayvancılık ilçemizin ana sektörü olma özelliğini sürdürmektedir. İlçemiz iklim ve toprak yapısı ile birçok tarım ürünün yetiştirilmesine elverişlidir. Son yıllarda valilik ve kaymakamlığın destek ve öncülüğünde seracılıkta büyük atılım yapılmış ve sebze üretiminde önemli artışlar sağlanmıştır.

İlçemizde tarımsal hizmetler , 1 Veteriner, 1 ziraat mühendisi,1 tekniker, 8 teknisyen, 6 veteriner sağlık teknisyeni,1 memur, 2 işçi, , 2 şoför olmak üzere toplam 22 personelle ve 3 adet hizmet aracı ile yürütülmektedir.

Tarımsal Yatırımlar İl Özel İdaresinden ve Kaymakamlığımızca hazırlanan projeler karşılığında 6.400.000.000 TL finansman temin edilerek 160 adet koyun, 2.350.000.000.- TL. bedelle 20 adet sera, 540.000.000.- TL. bedelle 4500 Kg fiğ ve 2.584.000.000.- TL. bedelle 1950 Kg. yonca tohumu muhtaç çiftçi ailelerine dağıtılmıştır.

Tarımsal Yatırımlar ( S. Y. D. Teşvik Fonundan ) Kaymakamlığımızca 1998 yılından bu yana hazırlanan projeler doğrultusunda 3.398.072.000 TL finansman temin edilerek 105 adet koyun fakir ve muhtaç çiftçi ailelerine dağıtılmıştır. İlçemizde koyun ırkını ıslaha yönelik bu proje çerçevesinde 1999 yılında da 9.450.000.000.- TL. finansmanla 206 adet koyun TİGEM genel müdürlüğünden temin edilerek toplam 350 koyun ve 43 koç çiftçi ailelerine dağıtılmıştır. Proje 18 ayrı köyde 56 çiftçi ailesine uygulanmıştır.2002 yılında Karlı ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyelerinden Kültür ırkı büyükbaş hayvan alan 50 çiftçi ailesine 250’şer kilo olmak üzere toplam 12.500 Kg. Fiğ tohumu verilmiştir.Projeler geri dönüşümlü olup (5yıl) önümüzdeki yıllar da uygulamaya devam edilecektir.

Çiftçiye Doğrudan Gelir Desteği, Yem Bitkileri Projesi, Fidan,civciv ve damızlık düve dağıtımı projesi, Suni tohumlama, Hastalıklarla mücadele aşılama projesi ve Çiftçi Eğitim projeleri gibi projeler uygulanmaktadır.

Erfelek

İlçemiz, Ülkemizin Batı Karadeniz Bölgesinde yer almakta olup, doğuda Sinop İl Merkezi, Güneyde Boyabat İlçesi, Batıda Ayancık İlçesi, Kuzeyde Karadeniz ile çevrilmiştir. Etrafı ormanlarla kaplı, denize de kıyısı bulunan, eşsiz tabiat güzellikleriyle eşine ender rastlanan bir İlçedir.

Kaymakam Gökay ÖZKAN
Tel 0.368 511 20 01 
Faks 0.368 511 30 14
E-Posta
Web
 
 
Belediye Başkanı: Muzaffer ŞžİMŞžEK
Tel 0.368 511 22 50
Faks 0.368 511 22 49
E-Posta  
Web  
 
 
Yüzölçümü: 410 Km2
Kuruluş Yılı: 1960
Köy Sayısı: 46
Toplam Nüfusu: 12.027

Erfelek’in Tarihi

Eskiden halk arasında Cumayanı olarak bilinen İlçe Merkezi’nin kuruluşu 1750’li yıllara dayanmaktadır. 1876’da fahri bucaklık verilmesiyle ismi Karasu olarak değişmiştir. Karasu Bucağı 1911 yılında resmi bucak merkezi olarak teşkilatlanmış, 01.04.1960 tarihinde ise ilçe statüsüne kavuşmuştur. Yeni teşkilatlanan İlçenin ismi ise etrafındaki Erfelek ormanlarından esinlenerek Erfelek olmuştur. Erfelek il merkezine 28 km. uzaklıkta küçük ve şirin bir ilçe merkezidir.

Tarihi seramik eserler, yer altı tünelleri, mağaralar ve savaş aletleri ilçenin toprakları üzerinde çeşitli uygarlıkların yaşadığını gösterir. Himmetoğlu Köyünün bulunduğu yerde Rumlar zamanından kalma harabeler mevcut olup burada bir kasaba kurulmuş olduğu sanılmaktadır. Sarıboğa Köyünde çok eskiye ait mağaralar mevcuttur. Kaldırayak Köyünün Gerdankıran Tepesinde tarihi bir mağara ve devamında tünel mevcuttur. Bu tünel yaklaşık 2 km. uzunluğunda olup Erfelek ilçesi Okçul Mahallesine açılmaktadır, İlçe merkezinde 1931-1932 yıllarında Ali KARASU adlı şahıs bahçesindeki toprağı kazarken bir tarihi eser kalıntısına rastlamıştır. Bu eserin etrafı temizlendiğinde bir hamam kubbesi meydana çıkmıştır. Bütün bunlar gösteriyor ki ilçe merkezi ve köylerinde daha öncede çeşitli yerleşim birimlerinin kurulmuş olduğu anlaşılmaktadır. Horzum Köyünde tesadüfen yapılan kazılarda çeşitli tarihi eserler çıkmış olup bu eserler Sinop Müzesinde sergilenmektedir. Hemen hemen tüm köylerimizde Rum mezarlıklarına rastlamak mümkündür.

İlçe sınırları dahilindeki kırsal kesimde tarih öncesi ( prehistarik ) yerleşimlere rastlanmıştır. Bu yerleşim yerleri (höyükler) Koruma Kurulu’nca tescil edilerek koruma altına alınmıştır. Bu höyüklerden anlaşılacağı üzere Erfelek kırsal kesimi ilk Tunç Çağı’nda (M.Ö. 3000) yoğun iskan görmüştür. Bizans ve Roma yerleşimine rastlanmaktadır.
Bunları şöyle sıralayabiliriz;

YAMA TEPE HÖYÜK – ( Karacaköy hudutları içinde ) ilk Tunç Çağı
HARMAN TEPE HÖYÜK – ( Bıyıklı Mahallesi hudutları içinde ) Genç Kalkolitik Çağ
ÇİLTEPESİ – ( Başaran Köyü Hudutları içinde ) İlk Tunç Çağ
KUM TEPESİ – ( Hamidiye Köyü Hudutları içinde ) İlk Tunç Çağ
KAHKÜLTEPE – ( Hamidiye Köyü Hudutları içinde ) İlk Tunç Çağ
HALİL USTA TEPESİ – ( Hasandere Köyü Hudutları içinde ) İlk Tunç Çağ
ÜVEZ YANI – ( Kirenpara Mahallesi Hudutları içinde ) İlk Tunç Çağ
ÖREN TEPE – ( Mescit Düzü Köyü Hudutları içinde ) İlk Tunç Çağ-Roma
GAVUR TEPESİ – ( Kazmasökü Meydan Mahallesi) İlk Tunç Çağ- Genç Frig
SARI MUSTAFA TEPESİ – ( Kazmasökü Meydan Mahallesi) İlk Tunç Çağ
TEPECİK ÜSTÜ – ( Sorkun Köyü ) İlk Tunç Çağ- Genç Dönem
KIRAN TEPE – ( Çakırköy ) İlk Tunç Çağ

MS. 110 yıllarında zamanın Sinop Valisi PLYNİ tarafından Sinop’a 16 mil mesafeden muntazam su yolları yapılarak su getirildiği, bu su yolunun da ilçenin Hasandere Köyünden geçtiği kalıntılardan anlaşılmaktadır. İlçe merkezine 2 km. uzaklıkta Kaldırayak Kuz Mahallesinde Rumlara ait bir kilise kalıntısı bulunmaktadır.

İlçenin Abdurrahmanpaşa Köyünde UZUNTÜRBE, Tekke Köyünde SARITEKKE, Balıfakı Köyünde FAKI TÜRBESÃŽ, Sarıkum Köyünde HALİL TÜRBESÃŽ, Akçaçam Köyünde AŞžIK HASAN TÜRBESÃŽ, Kızılcaelma Köyünde ÇİLE TÜRBESİ, Yeniköyde ise AKPINAR ve KANLI TÜRBE’ler mevcut olup bunlardan UZUN TÜRBE ve SARI TEKKE’de yılın belli günlerinde pazarlar kurulur, dualar okunur. Akçaçarn’da bulunan AŞžIK HASAN TÜRBESÃŽ’nde yatanın ise SEYYÃŽD BİLAL Hazretlerinin kardeşi olduğu rivayet edilmektedir.
 

Erfelek’in Coğrafi Yapısı

İlçenin yeryüzü şekilleri Karadeniz Bölgesinin yüzey şekillerine uygun bir özellik gösterir. Ancak denize kıyısı olan bölgelerinde yalıyar tipi kıyı özelliği görülmez. Dağlar denize paraleldir. Kıyıdan uzaklaştıkça yumuşak bir yükseltiyle tepe özelliği gösteren yapıdan sonra kıyıya paralel dağlar yükselir. Domuz dağı, Büyük Dağ ve Hacıbey ormanları en yüksek noktalardır.

Arazi; güneyde dağlık, kuzey ve doğuda engebeli ve düz yapıdadır. Dağlık arazinin tamamı ormanlarla kaplıdır. İlçenin ortasından geçen Karasu Çayı düz ve verimli bir ova şeridi oluşturarak kuzey doğudan Karadeniz’e dökülür. Karasu Çayı 45 km. uzunluğunda olup, 1.175 m. kod farkı vardır.

İlçenin yüzölçümü 410 km2’dir. Bunun % 68.5’i orman, %29.4’ü tarım arazisi ve %2.1’i meradır.

İlçemizin sahil kısımlarında kışlar ılık, yazlar sıcak ve her mevsim yağışlı olup, yağış miktarı 600-1000 mm’dir. Güneydeki dağlık bölgelerde ise geçit iklimi hakimdir.Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlıdır. Yağış ortalaması 400-500 mm’dir.

İlçemizin denizden uzaklığı ortalama 17 km, denizden yüksekliği ise ortalama 200 metre civarındadır.

Erfelek’in Nüfus Durumu

İlçe nüfusu köken olarak, % 42,5 Türkmen, % 40 Gürcü, % 7 Çerkez, % 3 Abaza ve % 3 Laz’lardan oluşmaktadır. 1854 yılında doğudan gelen aşiretlerin ağırlıklı olarak İncirpınarı Köyü olmak üzere Tekke, Yeniçam ve Dağyeri Köylerine yerleştikleri, yine aynı tarihlerde Kafkaslardan gelen Abaza’ların; Tekke, Yeniköy ve İnesökü Köylerine yerleştikleri bilinmektedir. Ayrıca 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Batum ve Artvin civarından çok sayıda Gürcü ailesi gelerek, Hasandere, Abdurrahmanpaşa, Veysel, Değirmencili ve Hamidiye Köylerini kurmuşlardır. Diğer köylerde de yoğun bir şekilde Gürcü nüfusuna rastlanılmaktadır.

2000 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre toplam İlçemiz nüfusu 13.812 kişi olup, 3659 kişi İlçe merkezinde, geri kalan 10153 kişi ise köylerde ikamet etmektedir.

2008 Adrese Dayalı Nüfus Sayımı sonuçlarına göre toplam İlçemiz nüfusu 12.027 kişi olup, 3.840 kişi İlçe merkezinde, geri kalan 8.187 kişi ise köylerde ikamet etmektedir.

Köylerdeki ortalama nüfus 220 kişi olup, en az köy nüfusu 59 (Dağyeri Köyü) en fazla köy nüfusu ise 525 (Balıfakı Köyü)’dür. Köylerde yaşayanların yaş ortalaması 50’nin üzerindedir.

Nüfus Bilgileri

KÖY SAYISI 46
İLÇE MERKEZ NÜFUSU: 3.840
KÖYLER NÜFUSU: 8.187

1990 TOPLAM NÜFUSU: 19.288
1997 TOPLAM NÜFUSU: 13.816
2000 TOPLAM NÜFUSU: 13.812
2008 TOPLAM NÜFUSU: 12.027
SON ON YILDA GÖÇ SAYISI 5.476

Erfelek’in Turistik Mekanları

Turizm

Erfelek ilçesi turizm potansiyeli bakımından son derece zengin olup adeta keşfedilmemiş bir cennettir. Son zamanlarda revaçta olan doğa ve dağ turizmi açısından ilçe tam bir cazibe merkezidir. Bir turistin aynı gün şelaleleri gezip görmesinin, trakking yapmasının, yaylaya çıkmasının ve denize girmesinin mümkün olduğu, yeşilin her tonunun görülebileceği ilçe, sıcak kanlı ve konuksever insanıyla bir turizm kenti olmaya adaydır. İlçe sınırları içinde bulunan gezilip görmeye değer yerleri şöyle sıralayabiliriz.

TATLICA TAKIM ŞžELALELERİ
İlçe merkezinin güney-batı istikametinde 15 km. uzaklıkta inşaatı devam eden Erfelek Barajı bitiminde eşsiz doğal güzelliklere sahip, bakir, adeta bir merdiven biçiminde zirveye doğru yaklaşık 2 km. uzunluğunda birbirini takip ederek uzanan, akarında trakking, kanyoning, doğa yürüyüşü gibi sportif faaliyetlerin yapılabilmesi mümkün olan irili ufaklı 28 adet doğa harikası şelalelerdir. Bu doğa harikası şelalelerin her birinin aktığı yerde de yüzmeye elverişli göl bulunmaktadır.

şelale

Erfelek Tatlıca Şželaleleri

Erfelek Tatlıca Şželaleleri

Erfelek Tatlıca Şželaleleri

Erfelek Tatlıca Şželaleleri

HASANDERE ŞžELALESİ
İlçenin doğusunda 4 km. uzaklıkta Hasandere Köyü’nün tam ortasından geçen dere üzerinde 20 m. uzunluğunda vahşi bir güzelliğe sahip ender rastlanabilir bir doğa harikasıdır. Döküldüğü yerde yüzmeye elverişli göl oluşturur.

şelale

DELİ KIZIN ŞžELALESİ
İlçenin Soğucalı Köyü Kıran Mahallesi’nden doğarak toplu mahallesini takiben Karasu Çayı’na dökülen dere üzerinde, Erfelek-Sinop yolundan güneye doğru 1 km. uzaklıkta 15 m. civarında yüksekliği olan bir şelaledir.

şelale

KARAÇAYIR YAYLASI
İlçe merkezinin güneyinde yaklaşık 8 km. uzaklıkta Domuz Dağı ormanlarının zirvesinde 1.100 m. rakımda etrafı köknar, çam ve kayın ağaçlarıyla adeta bir duvar gibi örülmüş olup yaklaşık 15,000 m2 alana sahiptir.

HACIBEY YAYLASI
İlçe merkezinin güney doğusunda yaklaşık 20 km. mesafede 1250 m. rakımda Osmanlı Döneminde Kastamonu iline sancaklık yapmış o zamanki adı Konak, şimdiki adı Ormantepe olan Köyün sırtlarında Hacıbey ormanlarının zirvesinde Sinop ilini kuş bakışı görebilme rakımına sahip 50.000 m2 civarında bir alanı olan tamamen köknar ve çam ağaçlarıyla çevrili, müstesna bir yerdir.

GEBEGÜNEYİ YAYLASI
ilçenin güney batı istikametinde 10 km. uzaklıkta 1050m. rakımda Sorkun Köyü sınırları içinde Karaçayır Yaylasıyla adeta sırt sırta vermiş aynı özellikleri eksiksiz taşıyan 50.000 m2’lik bir alana sahip eşsiz bir yayladır. 1960’lı yıllara kadar ilçe halkı ve tüm civar köylülerin sivrisinekten korunmak ve hayvanlarını beslemek amacıyla her yaz turizm amaçlı olmasa da kullanılan bu yaylalar o yıllardan sonra sadece çevre köylüler tarafından mera olarak kullanılmaktadır. Bugüne kadar yöre halkı tarafından tanıtımı yapılamadığından turizme açılamamış olup, yayla turizmine her üç yaylada son derece elverişlidir.

KUZ TEPESİ
İlçe merkezinin güney yakasında kentin oturduğu alana dikey 500m. uzaklıkta 300m. rakımda içinde çocuk oyun alanları ve bir dağ evi bulunan çam, köknar, kayın ve kestane ağaçları ile kaplı elit bir mesire alanıdır.

ÇUKUR YAZI
İlçe merkezinin güneyinde 2 km. uzaklıkta, 40.000 m2 alana sahiptir, İlçe Kaymakamlığı tarafından alanın tamamı vişne, elma, armut, ceviz vb. meyve ağaçlarıyla donatılmış olup aydınlatması yapılmış güzide bir mesire yeridir.

İlçenin Şžerefiye – Karacaköy – Yeniçam – incirpınarı Köyleri Karadeniz’e sınır olup Eşsiz güzellikte sahilleri, temiz ve bol kumuyla deniz turizmine son derece uygundur. Denizi, Şželaleleri, yaylaları, Ormanları, Gölleri ile doğa, kış, deniz turizmine son derece uygun olan ilçenin esasen en büyük potansiyeli av turizmidir.

Denizinde ve göletlerinde balık avı yılın her ayında yapılabilmekte olup, çulluk, kaz, ördek, bıldırcın, keklik gibi uçan av hayvanlarının yanında tavşan, domuz vb. yaban av hayvanları yörede bol miktarda bulunmaktadır. Yörede belki de hiçbir yerde rastlanılamayacak kadar Karaca (elik) yaşamasına karşın bu güzide hayvan yöre halkının da bu konuda duyarlı davranması ile kesinlikle avlanılmamaktadır.

Erfelek’in Ekonomik Durumu

İlçemizin ekonomisi tarım, hayvancılık ve ormancılığa dayanmaktadır Toplam arazi yüzölçümü 410 km2 olan İlçemiz topraklarının % 29.4’ü tarıma elverişli arazi olmasına rağmen bu arazinin Karasu Vadisi dışında kalan önemli bir kısmı engebeli arazidir. Bu nedenle ekilebilir arazinin büyük bir kısmı susuz ve erozyona açıktır. Toplam İlçemizin topraklarının % 68′ 5′ i ormanlık ve koruluk alanlarla kaplıdır.

İlçemizin ana geçim kaynağı çiftçiliktir. Sanayi işçisi yok denecek kadar azdır. İlçemiz ve köylerinde sanayi tesisi sayılabilecek işyeri çok azdır. Yetiştirilen endüstri bitkileri; keten, tütün, şeker pancarıdır. Eskiden beri üretilen keten, Ayancık ilçesinde kurulan keten fabrikasından sonra daha yaygın hale gelmiştir. Dışa yönelik olmamakla birlikte kendi ihtiyacı ve hayvan yemine yönelik mısır, buğday, arpa, yulaf vb. mahsuller ekilmektedir.

İlçe meyve yönünden zengin bir potansiyele sahip olup narenciye ürünleri dışında her türlü sebze ve meyve yetiştirilmektedir. Bunları kestane, elma, armut, kiraz, erik, vişne, ceviz, fındık, incir, üzüm, dut, töngel, ahududu, çilek, kivi şeklinde sıralayabiliriz. Bunlardan kestane ülke çapında isim yapmıştır. Meyvesiyle isim yapan kestane bölgelerinde üretilen bal (kestane balı) birçok derde deva olduğu dünya çapında haklı olarak ünlenen anzer balından aşağı kalır yanı olmadığı bilim adamlarınca tescil edilmiştir. Kestane halının piyasada değer bulmasıyla ilçede arıcılığa ciddi bir yönelme başlamış, ilgili birimlerin açtığı kurslarla bilinçlenen, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından dağıtılan 500’den fazla kovanla teşvik edilen üreticiler bal üretiminde iyi bir noktaya gelmiş olup, gelişme devam etmektedir.

Özel sektöre ait parke ve kereste fabrikası (Merkezi İstanbul’ da olan YILPA Orman Ürünleri Sanayi Ticaret Limitet Şžirketine ait), Süt alım ve İşleme Üniteleri (Balıfakı Süt ve Et Ürünleri İnşaat Turizm Orman Ürünleri. Limidet ve Yeni Ataklar Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şžirketlerine ait), Meyve İşleme Ünitesi (Benk Gıda İşletmesine ait ) SİNOPE dışında sanayi işyeri yoktur.

Dikmen

İl merkezine 75 km, Samsun-Sinop karayoluna 9 km. uzaklıkta olan ilçemizin yüzölçümü 450 kilometrekaredir. İlçe, kuzeybatıda Gerze, güneyde Durağan, batıda Boyabat, doğuda Yakakent(Samsun) ilçeleriyle çevrilidir.

İlçe merkezinden ve köylerinden büyük kentlere göç hareketi vardır. Genelde, ilçede yaşayan kesimi yaşlılar oluşturmakta ve nüfusun %85’ı köylerde yaşamaktadır.

2000 yılında yapılan son nüfus sayımına göre İlçemiz gerçek nüfusu Merkez’de 1398; Köylerde 8072 olmak üzere toplam 9470’dir.

2008 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine Göre;

Dikmen’in Merkez Nüfusu :1.095

Köylerinin Nüfusu :5.716

Toplam Nüfusu :6.811 dir.

Kaymakam  Cahit KARATEPE
Tel 771 20 01
Faks  
 
 
Belediye Başkanı: Hüseyin YÜKSEK
Tel 771 21 78
Faks  
  
 
Yüzölçümü: 419 Km2 
Kuruluş Yılı: 1991
Köy Sayısı: 30
Toplam Nüfusu:  6.811