Nükleer Santral

Bu bölümde, nükleer santralin yapılması konusuyla ilgili iki farklı görüşü yayınlıyoruz.Değerlendirmeyi size bıraktık.

NÜKLEER SANTRAL YAPILMAMALI

NÜKLEER SANTRAL KAÇINILMAZ MIDIR?

Türkiye’de nükleer enerjiden elektrik üretilmesi 1965 yilindan beri gündemdedir. En son, 1986 yilinda Kanada’nin AECL firmasi ile 600 MW’lik bir nükleer reaktör kurulmasi konusunda mutabakat saglanmis, ancak bu siralarda meydana gelen Çernobil kazasi bu girisimi önlemistir. Çernobil kazasi unutulmaya baslayinca nükleer santral konusu yeniden gündeme getirilmistir. Gerekçe olarak ülkemizin gelecek yillarda büyük bir enerji darbogazina girecegi gösterilmekte, tek çarenin nükleer santral oldugu topluma benimsetilmek istenmektedir.
Türkiye’nin bir elektrik enerjisi açigi olacak midir? Olacaksa, bu açigin kapatilmasi için nükleer santral tek çare midir?

Türkiye’de nükleer santralin gündemde olmadigi 1991-1993 yillarinda enerji fazlaligindan yakinilmis; Bulgaristan, Suriye ve hatta Ermenistan’a elektrik satilmasi gündeme gelmistir. Gerçekten Türkiye’de elektrik kurulu gücü 20.000 MW’tir. Buna karsilik 1994’te yaklasik 70 milyar KWh elektrik tüketilmistir. 1995’te ise talep 75 milyar KWh mertebesinde olacaktir. Bu kadar elektrigi üretmek için, rezervleriyle birlikte 13.000 MW güce gereksinim vardir. Demek ki Türkiye’nin bu yil en az %50 enerji fazlaligi vardir. Atatürk baraji ve öbür santrallar tam kapasiteyle devreye girdigi takdirde 2000 yilinda 110 milyar KWh olacak elektrik talebi rahatlikla karsilanacak, elektrik açigi kesinlikle olmayacaktir.

Nükleerciler, Türkiye’nin nükleer enerjiye geçmekte çok geç kaldigini, bunun ülkemiz için büyük talihsizlik oldugunu ileri sürmektedirler. Oysa bu durum, tipki kaçirdigimiza üzüldügümüz bir uçagin düsmesi olayinda oldugu gibi ülkemiz hesabina sevinmemiz gereken bir durumdur.

Nükleer teknolojinin tartisilmaz öncüleri kabul edilen ABD ve Almanya’daki bilim adamlari, nükleer kazalarla bas edecek yüzde yüz güvenli bir teknolojiye henüz hiçbir ülkenin sahip olmadigini itiraf etmektedirler. Bu nedenledir ki ABD’de Çernobil kazasindan çok önce nükleer santral yapimindan kaçis baslamis; önceden yapimi baslamis 100 nükleer santral iptal edilmistir.

Ayni sekilde Almanya’da da 36 nükleer santral projesinden vazgeçilmistir. Sadece ABD’de iptal edilen projeler için harcanan para 30 milyar dolardir. Ayrica, Çernobil’den önceki en büyük nükleer kaza sayilan “3 mile island” (ABD, Penn.) olayinda 10 milyar dolar civarinda harcama yapilarak nükleer atiklar ancak 15 yil sonra temizlenebilmistir.

Nükleer santrallarin en yaygin olarak kullanildigi ülkeler Fransa, Belçika ve Isveç’tir. Nitekim nükleerciler sürekli olarak bu ülkeleri örnek göstermektedirler. Oysa elekrik enerjilerinin %50’den fazlasini nükleer santraldan saglayan bu ülkeler 2000 yilindan baslamak üzere kademeli olarak nükleer santrallarini kapatmak karari almislardir.

Elektrigin nükleer santrallarda daha ucuz üretildigi israrla ileri sürülmektedir. Bu görüs tamamen yanlistir. Nükleer santralin yakit maliyeti fosil yakitlardan daha ucuz olmakla beraber 1000 MW’lik bir nükleer santralin yapim maliyeti 3.5 milyar dolar mertebesinde; buna karsilik ayni güçte bir dogal gaz çevrim santralinin maliyeti ise 750 milyon dolar mertebesindedir. Bir nükleer santral en az 6 yilda kurulabilmekte, dogalgaz santrali ise 1.5 yilda kurulmaktadir. Aradaki maliyet farki 2.75 milyar dolardir ki, bu meblagin yillik faizi ile dogalgaz santralinin bir yillik yakit masrafi karsilanabilir. Bu durum, nükleer santralda üretilen elektrigin ucuz oldugu iddiasini çürütmektedir. Dogalgaz santrali ile nükleer santralin her ikisi de yakit bakimindan disa bagimli olmalarina karsilik, nükleer yakit sadece birkaç ülkenin tekelindedir ve çok siki denetime tabidir. Oysa dogalgaz temini için Türki cumhuriyetlerin yanisira Iran, Körfez ülkeleri, Libya gibi seçenekler mevcuttur ve dolayisiyla saglanmasi çok daha kolaydir.

Nükleer santralin kaza orani istatistik olarak öbür elektrik santrallarina göre daha azdir; ne var ki, bir nükleer santral kazasinin sonucu bir bölgeyi haritadan silecek kadar vahimdir.

Bütün bu saydigimiz dezavantajlara karsin ülkenin acil bir elektrik açigi da yokken neden nükleer santral konusu sürekli dayatilmaktadir?

Fizyon reaksiyonuna göre çalisan nükleer santrallar ömürlerini tamamlamis ve artik demode olmuslardir. Bugün gelecegin enerji sorununu kökten halledecek, az riskli ve çok ucuz enerji üretecek füzyon reaktörleri üzerinde arastirmalar yogunlasmistir. Bu arastirmalara finansal katki saglamak üzere eski tip santrallari gelismekte olan ülkelere satmak için türlü çareye basvurulmaktadir. Ayrica, geri kalmis bir ülkeye yapilan 3.5 milyar dolarlik bir yatirimda en az 250 milyon dolar komisyon, provizyon ve “belgesi olmayan borç” gibi ödemeler sözkonusu olacaktir ki, bu büyük meblag birçok kimsenin istahini kabartmakta ve heyecan uyandirmaktadir. Bazi “dernek”lerin son günlerde birdenbire nükleerci kesilmesinin ardinda da bu heyecan yatiyor olabilir. Elektrik fazlamiz olmasina karsin son zamanlarda sik sik yapilan elektrik kesintileri de bu baglamda bir taktik izlenimi vermektedir.

Nükleer santral kurulmadigi takdirde karanlikta kalacagiz diye ülkeyi ayaga kaldiranlar, Bursa için planlanan, 2 yildan beri finansmani hazir bekleyen ve 800 milyon dolara malolacak olan 1.350 MW gücündeki dogalgaz çevrim santralinin neden savsaklandigini sormalidirlar. Bu santral kurulmus olsaydi 10 milyar KWh elektrik üretecek ve ülkenin elektrik kapasitesi %6.5 artacakti. Bu örnek, bizce “karanlikta kalacagiz” yaygaralarinin asil amacinin elektrik üretmek degil, nükleer santral kurmak oldugunu gayet açik biçimde ortaya koymaktadir.

Nadir Ergenekon, Cumhuriyet, Arada Bir kösesi, 11 Subat ’95

——————————————————————————————————————————-

NÜKLEER SANTRAL YAPILMALI

‘Nükleer santral Türkiye için zorunluluk oldu’

Ankara Ticaret Odasının (ATO) hazırladığı “Nükleer Enerjide Acil Durum” konulu raporda, Türkiye için nükleer santralın tercih değil, zorunluluk haline geldiği öne sürüldü.

Rapora göre, 2007 mart ayı itibariyle, dünyada 31 ülkede ticari olarak işletilmekte olan 435 nükleer santral bulunuyor, 30 nükleer santral inşaatı da devam ediyor. İşletilmekte olan nükleer enerji, dünya elektrik talebinin yaklaşık yüzde 16’sını karşılıyor. Türkiye elektriğin yüzde 46,6’sını yerli, yüzde 53,4’ünü ithal kaynaklardan elde ediyor. Türkiye artan talebi karşılamak için her yıl 12-13 milyar kilovat saatlik elektrik üretmek zorunda. Raporda, ülkenin yüzde 70 oranında dışa bağımlılığı da dikkate alındığında nükleer santral kurmanın, tercih değil zorunluluk haline geldiği öne sürüldü.

ATO’nun Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı verilerinden yararlanarak hazırladığı rapora göre, 2007 Mart ayı itibariyle, dünyada 31 ülkede ticari olarak işletilmekte olan 435 nükleer santral bulunuyor.

Hindistan’da 7, Rusya’da 5, Çin’de 5, Bulgaristan’da 2, Tayvan’da 2, Ukrayna’da 2, Arjantin, Finlandiya, İran, Japonya, Kore, Pakistan ve Romanya’da birer adet olmak üzere toplam 30 nükleer santral inşaatı da devam ediyor.

Dünyada işletilmekte olan nükleer santrallerin toplam kapasitesi 368 bin 744 MWe (megavat elektrik gücü). Nükleer enerji, dünya elektrik talebinin yaklaşık yüzde 16’sını karşılıyor. Bir başka ifade ile dünya üzerinde her 6 ampulden biri nükleer enerji ile yanıyor.

Nükleer santral sayısında, ABD başı çekiyor. 103 nükleer santrali bulunan ABD’yi 59 santral ile Fransa izliyor. 55 santral ile Japonya üçüncü, 31 santral ile Rusya dördüncü sırada bulunuyor.

Türkiye’de ise 5 MW ve 250 KW gücünde iki adet araştırma reaktörü bulunuyor. İlkini TAEK ile Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi, ikincisini ise İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü işletiyor.

FRANSA’DA ELEKTRİÄžİN YÜZDE 78,5’İ NÜKLEERDEN
2005 yılı rakamlarına göre, nükleer santral bulunan ülkelerde nükleer enerjinin elektrik üretimi içindeki payı, Fransa’da yüzde 78,5, Litvanya’da yüzde 69,6, Slovakya’da yüzde 56,1, Belçika’da yüzde 55,6, Ukrayna’da ise yüzde 48,5.

Diğer bazı ülkelerde nükleer enerjinin elektrik üretimi içindeki payı şöyle:
“İsveç’te yüzde 44,9, Kore’de yüzde 44,7, Bulgaristan’da yüzde 44,1, Ermenistan’da yüzde 42,7, Slovenya’da yüzde 42,4, Macaristan’da yüzde 37,2, Finlandiya’da yüzde 32,9, İsviçre’de yüzde 32,1, Almanya’da yüzde 31,1, Çek Cumhuriyeti’nde yüzde 30,5, Japonya’da yüzde 29,3, İngiltere’de yüzde 19,9, İspanya’da yüzde 19,6, ABD’de yüzde 19,3, Rusya’da yüzde 15,8, Kanada’da yüzde 14,6, Romanya’da yüzde 8,6, Arjantin’de yüzde 6,9, Güney Afrika’da yüzde 5,5, Meksika’da yüzde 5, Hollanda’da yüzde 3,9, Hindistan ve Pakistan’da yüzde 2,8, Brezilya’da yüzde 2,5 ve Çin’de yüzde 2.”

Fransa, toplam elektrik üretiminin yüzde 78,5’ini nükleer enerjiden sağlarken, aynı zamanda nükleer enerjiye dayalı bir enerji ihracatçısı konumuna geldi.

TÜRKİYE’NİN ÇEVRESİ NÜKLEER SANTRALLERLE DOLU
Çernobil nükleer santral kazasının da etkisiyle Türkiye’de bazı çevreler nükleer santral yapımına karşı çıkıyor. Oysa, Türkiye’nin etrafı nükleer santraller ile çevrili. Türkiye’ye 16 kilometre uzaklıktaki sınır komşusu Ermenistan’da, Uluslararası Atom Enerji Ajansı’nın standartlarına göre güvenlik açısından son sırayı alan Metsamor Nükleer Santrali bulunuyor.

Bir diğer sınır komşusu Bulgaristan’da ise 2 adet nükleer santral faaliyet gösteriyor. Bulgaristan’da 2 adet, İran’da ise 1 adet nükleer santral yapımı sürüyor.

TÜRKİYE’DE 9 BİN TON URANYUM, 380 BİN TON TORYUM REZERVİ VAR
Nükleer santrallerde ağırlıklı olarak uranyum kullanılıyor. Türkiye’nin 9 bin ton uranyum rezervi bulunuyor. Nükleer hammadde kaynaklarına sahip bölgelerin başında İç Anadolu ve Ege geliyor. Özellikle Manisa-Salihli, Yozgat-Sorgun, Uşak-Fakıllı, Aydın-Demirtepe ve Küçükçavdar sahaları uranyum açısından zengin.

Öte yandan Türkiye, dünyanın ikinci büyük toryum rezervine sahip. Türkiye’nin toplam 380 bin tonluk toryumu bulunuyor. Ekonomik olup olmadığı bugün için sorgulansa bile uranyum ve toryum kaynaklarımızın varlığı gelecekte nükleer enerji kullanımında Türkiye için bir güvence oluşturuyor.

TERCİH DEÄžİL ZORUNLULUK
2006 yılında tüketilen 175,8 milyar kwh elektriğin yüzde 44’ü doğal gazdan, yüzde 25,11’i sudan, yüzde 18,37’si linyitten, yüzde 7,96’sı taş kömüründen, yüzde 3,04’ü fuel oil’den elde edildi. Bir başka ifadeyle 2006’da elektriğin yüzde 46,6’sı yerli, yüzde 53,4’ü ithal kaynaklardan üretildi.

Elektrik talebi yılda ortalama yüzde 8 artan Türkiye, her yıl 12-13 milyar kilovat saatlik elektrik üretimine ihtiyaç duyuyor. Önümüzdeki 15 yıl içinde sadece elektriğe 130 milyar dolarlık yatırım yapılması gerekiyor.

Doğal gazın vanasını büyük ölçüde Rusya elinde tutuyor. Türkiye, 2006 yılında 30,8 milyar metreküp doğal gaz tüketirken, bunun 19,5 milyar metreküpünü (yüzde 64) Rusya’dan, 5,7 milyar metreküpünü İran’dan, 4,2 milyar metreküpünü Cezayir’den, 1,1 milyar metreküpünü Nijerya’dan aldı. Türkiye’de 6,4 milyar metreküplük üretilebilir doğal gaz rezervi bulunurken, 900 bin metreküpü 2006 yılında olmak üzere bugüne kadar toplam 1 milyar metreküp doğal gaz üretildi. 2007 yılında ise 1 milyar 161 milyon metreküp doğal gaz çıkarılması hedefleniyor.

Türkiye enerjide yüzde 70 oranında dışa bağımlı. 2006 yılında enerji ihtiyacını karşılamak için, 28,5 milyon ton petrol, 27,4 milyon ton petrol eşdeğeri doğal gaz, 28,8 milyon ton petrol eşdeğeri kömür ve 9,9 milyon ton petrol eşdeğeri su kullandı.

Rapora göre, Türkiye’nin yüzde 70 oranında dışa bağımlılığı da dikkate alındığında nükleer santral kurmak, tercih değil zorunluluk haline gelmiş bulunuyor.

NÜKLEER ENERJİDE SON DURUM
5654 sayılı Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi İle Enerji Satışına İlişkin Yasa Çankaya Köşkü’nden geri döndü. Yasanın üç maddesini veto eden Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, nükleer santral kurulmasına vize veriyor ancak santrali kuracak şirketin yapısı ve denetimine itiraz ediyor. Türkiye’de nükleer santral yapımıyla Koç, Sabancı, Ciner, Doğuş, Zorlu, Ak Enerji, Tefken, Çalık ve Akkök gibi büyük holdinglerin de içinde bulunduğu 18 yerli grup ilgileniyor. Santral yapımıyla ilgilenen firmalar yasanın çıkmasını bekliyor.

Türkiye, 2020 yılına kadar Sinop ve Akkuyu’da 5 bin megavatlık santral kurmayı hedefliyor. Firmaların tekliflerinin 15 yıl boyunca en ucuz elektriği nasıl tedarik edecekleri kriterine göre alınacağı, özel sektörden uygun teklif gelmemesi durumunda nükleer santrali devletin yapacağı belirtiliyor.

Türkiye bugün nükleer santral kurmaya karar verse bile bu santral ancak 9-10 sene sonra üretime girebilecek. Vakit kaybedilmesi halinde nükleer reaktör verecek ülke bulamama gibi bir durum da bulunuyor.

ATO BAŞžKANI AYGÜN
ATO Başkanı Sinan Aygün, dünyada nükleer santrallerden ticari olarak elektrik üretiminin 1950’li yıllarda başladığını hatırlatarak, Türkiye’nin nükleer enerji konusunda “Çernobil sendromu” yaşadığını ve kısır tartışmalarla vakit kaybettiğini iddia etti. Aygün, şunları kaydetti:
“Çernobil sendromu yüzünden nükleer santral kuramadık. Dünya 60 yıl önce nükleer enerjiye yüzünü dönerken, biz sırtımızı döndük. Bugün en yakınımızdaki ülkelerde nükleer santraller bulunuyor. Ayrıca etrafımızda, 2 bine yakın yüzer-gezer nükleer santral var, nükleer denizaltılar var. Gerekli önemler alındığında nükleer enerji güvenli bir enerji türüdür. Türkiye ciddi bir enerji dar boğazı ile karşı karşıya, Önümüzde iki seçenek var. Ya karanlık ya nükleer santral.”

Düşük oranda zenginleştirilmiş 30 ton uranyum ya da 160 ton doğal uranyumun, 1000 MWe gücünde bir nükleer santralin 1 yıllık enerji üretimini karşılayabildiğine işaret eden Aygün, bunun birkaç kamyonun taşıyabileceği kadar küçük bir yük olduğunu söyledi.

Nükleer santralin küresel ısınmaya karşı da en güçlü önlem olduğunu belirten Aygün, nükleer enerjinin, kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtlı santrallerin neden olduğu sera gazı salınımının belli bir sınırda tutulmasını sağladığını ifade etti. Aygün, nükleer enerjiden elektrik üretiminin, Türkiye ekonomisinin uzun dönemde, elektrik enerjisi üretimindeki fiyat dalgalanmalarından daha az etkilenmesini sağlayacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak :AA

“Nükleer Santral” için 25 yanıt

 1. nukleer santral yapılmalı ama SINOP a değil.SINOP turustik olarak desteklenmeli NSANTRAL projesini doğuya taşıumalı bu sayede oraya iş imkanı ve birçok hizmet gider ve uzun zamandan beri süre gelen dış destekli teröre darbe vurulmuş olur çünkü oradaki insanlar işe ve diğer imkanlara kavuşursa bu tür eğilimlere prim vermez.
  yineliyorum nukleer santral stratejik açıdan doğuya yapılmaldır.

 2. nükler santralın kurulmasını bir sinoplu olarak istemiyorum.sinop turizim cenneti olarak kalmalıdır.kimsenin bugüzelim doğayı kirletmeye hakkı yokktur.

 3. sinop yerleşilecek az kalmış temiz yerlerden biyer lütfen sinopu da kirletmeyin bırakın insanlar yaşasın ben zaten sinopa yerleşecem

 4. Sinop çernobil kazasından çok etkilenen illerden bir tanesidir.Artık Sinop nükleer santrallerle anılmak istemiyor.Lütfen doğal yapıyı bozmayalım.

 5. ben doÄŸma buyume istanbulluyum ama memleket sinop bundan 3 yıl önce önce ilk defa sinop’a giitim ve kopamadım bu kadar güzel bir yer yeÅŸillik ve tertemiz havası suyu denizi her ÅŸeyiyle mükemmmel ama sizler bu kadar güzel bir yeri kirleteceksiniz ben kesinlikle nukleerin sinop’a kurulmasını kınıyorum ve bu kadar doÄŸol olan ve güzelliklerle dolu olan sinop’bizim memleketimize dokunmayın saygılarımla.ÇİĞDEM DONMEZ

 6. adım murat. maraşta okuyorum. üniversite. mersinliyim. bana ödev verildi. ödevin adı nükleer santrallerin çalışma prensibi. bu santralleri araştırırken nükleer hakkında bir takım şeyler öğrendim. bu yorumu yaparken daha araşyırmanın ilk aşamalarındayım. sonra kısmet olursa dahada gerçekleri yazarım nükleer hakkında.nükleerrrrrrr seni korkunç GÜÇ

 7. Eğer bu nükleer santrala izin verirsek bence gururla söz ettiğimiz KARADENİZimiz yok olmaya mahkum olacak.Ekonomik olarak belkide iyi olacak ama.Doğamıza yazık olacak..Erfelek-Salı Köyü

 8. ya arkadaslar lütfen bunu bi sehir olarak dusunmeyin… bu iÅŸlerin teknik özellikleri var ve türkiyede bu özelliklere uyacak yerleri secio…. bu santraller küresel ekonominin bir parcasıdır… eger biz büyük devlet olmak istiyorsak buna evet demeliyiz…. gercektende coookkk zaralı biÅŸi olsaydı dunyanın en büyük devletleri bunu yaparmıydı…

  nükleer enerjiye evet….

  unutmadan lütfen nükleer enerjiyi araştıralım ve santrallerin nekadar büyük güvenlik sistemine sahip oldugunu ve atıkların yeniden işlendiğini ve nasıl korundugunu ögrenelim..

  bunları bilmeden yok doga gidecek yok truzim falan yorumları yapmayalım..

  dünyadaki nuklleer santrallerin bulundugu yerlere bakın fotolarda bile yesil hala aynı deniz hala temiz ….

  ii günler

 9. Ben Bir Sinoplu Olarak Sinop’u Çok Seviyorum ama Sinop için deÄŸilde Türkiye için bakarsak Nükleer Santral olayına bence gerekli Türkiyenin Neresinde kurulursa kurulsun.
  Türkiyenin Gelişmesini Herkes İstiyor bu aşina birşey ama bir Nükleer santralde Bunun için gerekli
  osaman diyorumki nükleer santral nereye kurulursa kurulsun bu türkiy için olacak Türkiye sınırları içinde unutmayalımki Sinopta var
  Ha vatanın aşağı köşesi ha yukarı veya batı kısmı bu Türkiye için gerekli
  kısaca nükleer santral kurulmasından yanayım
  bana Sinoplu olarak kızacaksınız ama Sinopu Kim tanıyor Allah aşkına sinopun Komşu illeri ve Sinoplulardan başka
  ben Ãœniverste Öğrencisiyim Sinop’luyum diyorum Orası neresi diyorlardı ÅŸimdide Nükleer santral yüzüne sinop tanındı.
  uzunlafın Kısası bu Türkiye için gerekli Kurulmasından yanayım

 10. nukleer santral yapılması gerekli ulkemize faydaları elbetde olacakdır ama suan yapılmadan once cevreye verilecek tehrip belirlenmeli ve ona gore onlemler alınmalı sonuçda yapmak demek oraya bir tesisi bir okadarda tahrip etmek anlamına gelecekdir dogru düşünülüp dogrukararlar verilmesi gerekilir sonuçda bu ulkemizin adına yapılacak faydalı bir iş ama sonuçlarını bilemeden bir işide yapmak demek ulkeadına ve oradayasayan vatandaşlarımıza ve cevreye nekadar zarar vereceginide goz onunde bulundursunlar bir zahmet

 11. bn 8. sınıf oğrencisiyim eğer sonunuzn gelmesini istıosanız kabul edın nukleer santrallerin kurulmasını eğer yasamak istıosanız hep beraber karsı çıkalım para için kendi hayatımızdan vazgeçmeyelim eğer dusunceli bir toplumsanızz nukler sentrallere hayırr

 12. aslında nukleer santral o kadar kotu bırsey deıl zararları da yok kadar az sadece ondan enerjı uretmek ıcın kullandıgımız ham madde enerjı urettıkten sonra guvenlı bır sekılde saklanması ve topraga gomulmesı lazım ama bızde de o teknloji yok o teknolojı olmadıgı ıcın buda tehlıke arz edıyor.ıtaya bıle gomedıgı atıkları bır ara sınp sahıllerıne bırakmıstı bız bole bır yukun altına gıremeyız asıl tehlıkelı kısım burası

 13. Nükleer santral yapılmalı ya da yapılmamalı, benim sorum neden sinop ? Enerji yi en çok marmara bölgesi kullanırken, neden orada değilde sinop da ? Deprem riski az gibi bir sürü bahane , Sinop alan olarak büyük bir il ancak nüfus yoğunluğu az, kısacası olası bir kazada makul kayıp olacaksınız. Sinop da yaşayıpta bu santrale olumlu bakanlar bir de bu açıdan düşünün.

 14. ben teknolojiden yanayım artık dünyanın en gelişmiş ülkeleri eger nükleer satral kurmak için sıraya girmişse biz hala kurulsunmu kurulmasınmı tartışmasını yapmamız son derece yanlış. Ben behamahal kurulmasından yanayım.

 15. MUSTAFA KEMAL DERKİ BAŞTAKİLER GAFLET VE DELALETE DÜŞTÜĞÜNÜ ANLARSAN SENİ HARAKETE GEÇİRECEK KAN DAMARLARINDA MEVCUD DUR .doğa yanlışlikları affetmez
  hepimiz teknolojiyi istiyoruz yanlız
  enaz zarar enfazla yarar salarsa
  unutmamak lazımki elmanın kurduna kafayı takdık kurt dan çok kendimize zararverdik te ğlikesiz enerji kaynaklarıvar insan öldüğünde bile baş ucunda bir ağaç hayal ediyor mezarıma santiral gölgesi vursun diyen çikmaz

 16. okadar enerji eksikse neden düden manavgat denize akıyor neden yeşil ırnak kızıl ırmak denize akıyor okadar lazımsa yalava termar bursa hamam diye kullanıyoruz denize akıyor iyi düşünmek lağzın onay güneş enerjisi temin edilecek şehirlerimiz var bir yıhın ruzgar enerjisi konucak tepelerimiz var dünyada yanlız bizde olan bor madenimiz var bin örçüp bikerede elbise dikmek lazım KISACASI BİRAZDA DOĞOYA SAYGILI ÖLMAK LAZİM

 17. BİZ SANTRAL FALAN İSTEMİYORUZ GÜZEL MEMLEKETİ YOK ETMEYE KİMSENİN HAKKI YOK ÇOK İSTEYEN YARSA MEMLEKETİNE KURDURSUN HERKEZİN SONU YAKIN

 18. BEN TÃœRKÄ°YE’YE NÃœKLEER SANTRAL KURULMASINA KARÅžIYIM. CERNOBÄ°L FACÄ°ASINI ETKÄ°LERÄ°NÄ° DAHA YENÄ° YENÄ° GÖRÃœYORUZ.KANSER VAKALARININ YAÅž ORTALAMASI 2005 DE 50 YAÅž Ä°KEN 2009 YILI Ä°TÄ°BARÄ° Ä°LE 30 YAÅž GRUBUNA Ä°NDÄ°.MADEM ENERJÄ° Ä°STÄ°YOR AL SANA KARADENÄ°ZDE RÃœZGAR AL SANA KARADENÄ°ZDE GÃœNEYDOÄžUDA BARAJ AL SANA EGEDE AKDENZÄ°DE ÅžELALELER AL SANA ÇALIÅžCAK Ä°NSAN.AMA KISA YOLDAN PARA DÄ°YORSANIZ BENCE BÄ°R ÇOK KANSER UZMANI OLMASI LAZIM.ÇNK BU ORAN 2015 DE DAHADA ARTACAK.TÃœRKÄ°YENÄ°N HER YERÄ°NDE ENERJÄ° AKIYOR AMA BÄ°ZÄ°M BAÅžIMIZDAKÄ°LER BUNLARI GÖRMEYECEK KADAR KÖR.SADECE SÖYLÃœYORUM TÃœRKÄ°YENÄ°N NERESÄ°NDE RÃœZGAR ENERJÄ°SÄ°NDEN ELEKTRÄ°K ÃœRETÄ°LÄ°YOR BU KADAR RÃœZGAR ALAN BÄ°R ÃœLKE OLD HALDE.AÇIN GÖZÃœNÃœZ TÃœRK MÄ°LLETÄ° YAKINDA TAMAMEN DIÅž ÃœLKELERE YETÄ°ÅžTÄ°RDİĞİMÄ°Z ÃœRÃœNLER DEĞİL BÄ°Z SATILACAÄžIZ….AÇIN GÖZLERÄ°NÄ°ZÄ°
  AÇIN
  AÇIN
  AÇIN…………………..

 19. her ne olursa olsun elektrikten falan tasarruf etcez die insanların yaşamlarıyla oynanmamalı bizde biliyoruzki santralden çıkacak duman insanlarımızn canı tırnagına katarak yaptıgı bahcedeki tarlalardaki mahsülleri bile etkileyecektir bizde sinoplu olarak termik santrale HAYIR diyoruzzzzz.BU TERMİK SANTRAL KURACAKLARIN DAİMA KARŞISINDAYIZ.BAŞKA TERMİK SANTRAL KURACAK YERMİ BULAMAMIŞLAR. ARTIK YETER SİNOPUN SESİ DUYULMALI

 20. Bakıyorum herkes uzman olmuÅŸ getirisi götürüsü ne olacak acaba nükleer nedir ne gibi zararı yararı vardır bilmeden sallayanlar var KRALDAN ÇOK KRALCILAR VAR..dünya kısa vadede nükleer reaktör atıklarını nasıl minimize ederiz derdinde bizim derdimize bak ! zaten düşünülen yer Sinop deÄŸil Mersin o zaman bu zararlı diyelim Mersin dekiler insan deÄŸil mi? Mersin bu ülkenin güzel yerlerinden biri deÄŸil mi? Amacımız orası burası demeden mantıklı bir ÅŸekilde en az zararla gerçekleri görmek duygusal olmamaktır.”kurulmasın -niye? -bilmiyorum ama kurulmasın’ demek insaflı ve mantıklı davranış örneÄŸi deÄŸildir Bu duygusallıktan yarar deÄŸil zarar görürüz.!

 21. m. fatih beye katılıyorum. ülke olarak en iyi yaptığımız ÅŸey bilmeden konuÅŸmak zaten.. Neden Sinop ve Mersin? Çünkü deprem riski az,çünkü reaktör çekirdeÄŸi gibi 200 TON(!)lara varan parçaları getirebilmek için en uygun yol DENÄ°Z yolu,çünkü reaktörler için gerekli soÄŸutma suyunu saÄŸlamak için deniz kıyısında inÅŸa edilmeleri büyük bir avantaj. nükleer santral kurulunca çevre ölürmüş bilmem neymiÅŸ.. çevreyi öldürür dedikleri nükleer santrallerin BACASIZ elektrik üreten bir enerji santrali oldugunu ve doÄŸalgaz ile üretim yapan santrallerin çevreye saldığı kükürtdioksit ve azotoksit miktarını hiç araÅŸtırmadan klavyenin başına geçip yazmak kolay tabi. hani çevreciydik? küresel ısınma meselesi ne olacak? Çevreci geçinenlerin en büyük kozu olan çernobil olayında birkaç “sarhoÅŸ” sovyet mühendisin reaktörün güvenlik sistemlerini devre dışı bırakarak akıl almayacak bir deney yaparken o büyük patlamaya sebebiyet verdiÄŸini bize söylemiyorlar. Hatta ben o kadarına pek ihtimal vermiyorum ama malum soÄŸuk savaÅŸ nedeniyle bu olayın abd nin bir oyunu sonucunda meydana geldiÄŸini düşünen çevreler var. Nitekim sovyetler birliÄŸi çernobilden birkaç sene sonra dağılmıştır.sanki rutin çalışmalar yapılırken ansızın patlama oluyormuÅŸ gibi yansıtıyorlar bize. Normal ÅŸartlarda böyle bir kaza olma ihtimalinin çok az olduÄŸunu, ÅŸu anki santrallerde ise otomatik güvenlik sistemleri ile neredeyse imkansız olduÄŸunu, hadi diyelim bir kaza olduÄŸunda reaktörün dışına radyasyon yayılmasının mümkün olmadığını ne kadarımız biliyoruz? Birileri bizimle oyun oynuyor arkadaÅŸlar. lütfen uyanın.. Lobiler oluÅŸturuluyor çevreci örgütler kuruluyor. Neden dünyanın en çok cep telefonu kullanılan ülkelerinden biri oluyoruz ama iÅŸ kendi enerjimizi üretmeye gelince herkesi bir anda ölüm korkusu sarıyor? Cep telefonlarından, elektronik aletlerden hergün aldığımız radyasyon ne olacak? Çünkü bize cep telefonu satmak ZORUNDALAR.. Bakın neredeyse bütün avrupada, amerikada ve geliÅŸmiÅŸ btün ülkelerde nükleer enerji santralleri var. rusya bize doÄŸalgaz satıyo ama kendi ülkesinde elektrik ihtiyacının büyük bölümünü nükleer sanrallerden karşılıyor. KomÅŸu ülkelerimizin bir çoÄŸunda nükleer enerji santrali var ya da inÅŸa edilmekte.. Hemen yanıbaşımızda bu santraller! Bu Sinop veya Mersin meselesi deÄŸildir. Bu bir ülke meselesidir. Nükleer enerjiye karşı olanlar elini vicdanına koysun. Ben ülkemi ve ülkemin insanlarını herkesten çok seven biri olarak bunları yazma gereÄŸi hissettim. okuyan herkse teÅŸekkürler..

 22. bu nükleer santrali ilimize kurdurmamalıyız çünkü bu bir kanser hücresi gibi sinsi sinsi yavaş yavaş tüm ilimizi kurutcak yeşillikler yok olacak istediği kadar güvenlik olsun illaki zararı vardır hele bi patlama olsa sadece sinop deil karadeniz maf olur ülke maf olur !!!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir