Sinop’un Ekonomik Durumu

Sanayi ve Ticaret

Sanayi

Sinop Kalkınmada Öncelikli iller arasındadır. Coğrafi konumu, topografyası, pazara uzaklığı, sermaye yetersizliği ve altyapının tamamlanmamış olması kalkınmasında olumsuz etkiler yaratmıştır. Sanayi Sektörü tarım, orman,toprak,su ürünleri ve diğer kaynaklara bağlı olarak gelişme göstermiştir. İldeki çeltiği değerlendiren çeltik fabrikaları ve un fabrikaları ile orman varlığı kereste ve kereste ürünlerinin hammaddelerini oluşturmaktadır. Boyabat yöresinde ise toprak sanayi oldukça yaygındır. Ayrıca konfeksiyon, kireç, metal, kimya, çivi, cam BTB fabrikaları vardır. İlde kamu ve özel kuruluşlara ait toplam 106 adet sanayi tesisi mevcuttur. Bu kuruluşlarda toplam 4569 kişi istihdam etmektedir. Bu sanayi kolları gıda,hayvancılık,inşaat,kimya ve su ürünlerinden oluşmaktadır.

İlimizde odalara kayıtlı toplam 19.045 esnaf,sanatkar ve sanayici vardır. Sinop’ta ekonomik alanda son zamanlarda yaşanan olumsuz gelişmeler yeni yatırımlarla yerini olumlu gelişmelere bırakmıştır.

Sinop Organize Sanayi Bölgesinin tamamlanması durumunda Sinop’un gelişmesinde önemli ilerlemeler görülecektir.

Sinoplu olup İstanbul’a yerleşen yatırımcılar Sinop’a dönmeye başlamışlardır. Sinop’un limanı ve uluslar arası durumda bulunan havaalanı yolcu ve yük taşımacılığına elverişlidir. Ayrıca diğer illerle olan karayolu bağlantılarının standartları iyileştirilmektedir. İhalesi yapılan yolların tamamlanması durumunda ticarette canlılık beklenmektedir.

Sinop Karadeniz’de Bağımsız Devletler Topluluğuna en yakın deniz mesafesindedir. İlimiz Türkiye’nin modern, sakin ve olaysız illerinden bir tanesidir.

Tabii güzelliği yanında çevreyi kirletmeyen sanayisi ile de Turizm ve Sanayide ilerleme yolundadır. Yatırımcıları Sinop” yatırım yapmaya davet ediyoruz

İlimizde Gerçekleştirebilecek Yatırım Konuları

1- ORMAN ÜRÜNLERİ : Sinop orman bakımından oldukça zengin bir konumdadır. Bu nedenle; parke,kereste,kontrplak,kapı ve pencere imalatı daha genişletilerek il genelinde yaygınlaştırılmalıdır.
2- TEKSTİL SEKTÖRÜ : Her ne kadar son zamanlarda tekstil üzerine birkaç yatırım olsa da bu sektör Sinop’ta konfeksiyon dalında yaygınlaştırılmalıdır. Ayrıca Ayancık İlçesine özgü keten dokumacılığı,Boyabat yöresine özgü çember (başörtü) üretimi genişletilebilir.
3- PLASTİK SANAYİ : Plastik sektörün de, a) Muhtelif plastik b) Plastik inşaat malzemeleri olarak üretim yapılabilir.
4- CAM EŞžYA ÜRETİMİ : Kapanan Şžişecam fabrikasının daha sonra özel bir şirket tarafından satın alınarak işletilmesi Sinop’ta cam üretimi yapmaktadır. Bu sektörün Sinop’ta yaygınlaştırılmalıdır.
5- KOTRACILIK : Sinop’ta el yapımı kotracılık teşvik edilerek yaygınlaştırılmalıdır.
6- TARIM SEKTÖRÜ : Sinop’ta seracılığın ön plana çıkarılmasıyla tarıma dayalı bulunan bölgelerde üretimin yaygınlaştırılmasına ön ayak olacaktır. Sinop’un iklimi bu sektöre müsaittir.
7- MERMER SANAYİ : Boyabat ilçesinde mermer sanayi potansiyeli yüksek seviyededir. Mermer sanayi teşvik edilerek gerçekleştirilmelidir.

Yatırımlar

Ülke ekonomisinin genel istikrarı ve sektörlere verilen öncelikler doğrultusunda İlimizde kamu yatırımlarına gerekli ağırlık verilmiştir. Toplumun refahı,yaşama seviyesini yükseltmek amacıyla İlimizde 1998 yılında da altyapı yatırımlarına büyük hız verilmiş, özellikle Elektrifikasyon, yol, su, PTT, Bayındırlık yatırımlarında büyük atılımlar yapılmıştır.

Ticaret

Sinop’ta ticaret kısmen komşu illeri bağlıdır. Kurulan hafta pazarları il ve ilçe çevresinde ürünlerin değerlendirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Ayrıca son yıllarda yaygınlaşan seralarda üretilen turfanda sebze ve meyveler de bu pazarlarda pazarlanmaktadır. İlin geleneksel ürünleri olan pirinç, kestane,balık ve kereste gibi tarım ürünleri ile tuğla, konfeksiyon,balık unu ve yağı,sim ipliği ve cam ürünleri gibi sanayi ürünleri iç ve dış pazarlarda pazarlanmaktadır.

İhalesi yapılıp inşaatları devam eden karayollarının tamamlanması durumunda Sinop’ta ticari faaliyetlerin daha da canlanacağı beklenmektedir. İlimizde 2002 yılı içerisinde; İhracat: 38.693.475 DM+10.760.572$+2.603.213 EURO+899.720.000.000TL ihracat yapılmıştır. Sinop’ta gümrük kuruluşları 1. Sınıf gümrük teşkilatı olup, buradan her türlü ihracat ve ithalat yapılabilmektedir.

Fuarlar Ve Sergiler
İlimizde fuar mevcut değildir. Yaz aylarında Merkez ve Gerze ilçesinde turizm festivali, Erfelek ilçesinde ise kiraz festivalleri düzenlenmektedir. Ayrıca ilçelerimizde her yıl sonbaharda panayırlar kurulmaktadır. Bölgesel olan panayırlarda halk sonbahar alışverişleri Yapmaktadır.

Küçük Sanatlar
İlimizde el emeğine dayanan turistik eşyalar arasında kotracılık önemli ölçüde gelişmiş olup,dışardan gelenlerin beğenisini kazanmış durumdadır. Küçük tezgahlarda keten ipliğinden dokumalar ayrıca çemberler halk arasında beğenilmektedir. Merkez ilçede bulunan cezaevinde mahkumlar tarafından halı ve kilim dokumaları ve boncuk işlemeleri çok meşhurdur. Ayancık yöresinde keten el dokumaları yaygındır.

Tarım

Arazi Durumu

İlimizin 586.200 Ha.lık yüzölçümünün % 39,5 lik kısmını oluşturan 231.170 ha. Alan tarıma elverişli olup bunun 130.427 Ha.rında tarım yapılmaktadır.

Geriye kalan tarım dışı alanların % 54,6 sını( 320.209 Ha.) orman alanı, % 6 sını iskan ve tarıma elverişli olmayan alanlar oluşturmaktadır.

Üzerinde tarım yapılabilen 231.170 Ha. arazi genellikle orman açması olup engebeli, çok parçalı ve % 86 oranında su erozyonuna açıktır. Yörenin dağlık ve ormanlık oluşu nedeniyle dere ve ırmak kenarlarında düzlüklere rastlanır.

İlimizin tarımsal yönden en büyük sorunu arazilerin çok parçalı ve dağınık oluşudur. Bu anlamda İlimizdeki 32.895 tarımsal işletmenin % 79’u 50 Dekarın altında araziye sahip olup, bu işletmelerden 6.108′ nin arazisi 10 ile 14 parçadan, 5.688’inin arazisi de 15 ve daha çok parçalı araziden oluşmaktadır. 119 işletmenin hiç arazisi yoktur.

Gübre Tüketimi

İlimizde gübre tüketimi olması gerekene göre düşük seviyededir. Gübreleme zamanı, kullanılacak çeşit ve miktar çiftçilerimizce yeterince bilinmemektedir. Bu açık toprak tahlilleri ve çiftçi eğitimleri yapılarak giderilmeye çalışılmaktadır.

Yetiştirilen hayvanlardan elde edilen çiftlik gübreleri gübreleme amacı dışında kullanılmayıp sadece gübre olarak kullanıldıkları için kimyasal gübre kullanımı açığını bir miktar da olsa kapatabilmekte ve bu sayede toplam ekili- dikili alanların % 45 i gübrelenebilmektedir.

2002 yılında 7.279,25 ton azotlu gübre; 4.344,79 ton fosforlu gübre ve 71,76 ton potaslı gübre tüketilmiştir.

Sulama Durumu

İl arazilerinin engebeli, dik ve çok parçalı oluşları nedenleri ile sulanan alanlar çok geniş değildir. Toplam 16.916 Ha sulanan alanın 9.718 Ha’sını devlet, 7.210 Ha’sını halk sulamıştır. Tesis yapıldığında sulanabilir alan 64.482 Ha. olacaktır.

Toplam ekili-dikili alanın %20si sulanan alan; %80’i kuru ekili-dikili alandır.

Tarımsal Araç-Gereç Durumu

İlimizde yapılan tespit çalışmalarına göre temel ekipmanları ( Pulluk ve Romörk) ile birlikte 3.835 adet traktör vardır. Toplam 32.776 tarımsal işletmeden 13.779 u arazisini traktörle işlemekte olup traktörle işlenen alan 47.544 Ha.dır.

Mevcut traktör sayısını toplam tarım alanları ile kıyasladığımızda düşük görülmekte ise de traktörle işlenebilecek arazi varlığına göre yeterli seviyede olup traktörlerim bir kısmı orman envali çekiminde kullanılmaktadır.

Tarla Ürünleri

İlimizde ekonomik bakımdan yetiştirilen 4 ana ürün Buğday, Mısır, Arpa ve Çeltik olup son yıllarda İl Müdürlüğümüzün yoğun çalışması ve Özel İdare bütçesi katkıları ile çayır mera yem bitkileri ekilişlerinde özellikle yonca ve korunga ekilişlerinde büyük artışlar olmuştur.

Meyvecilik

İlimizde arazi yapısı ve pazarlama sorunları meyvecilik tesislerinin dağınık ve sınır ağaçlandırması şeklinde yayılmasına neden olmuştur. Yumuşak çekirdekli meyvelerin saklama ve değerlendirme zorlukları nedenlerinden son yıllarda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanılma Vakfı veya Özel İdare kaynaklı projelerle aşılı ceviz fidanları ile kurulu toplu ceviz bahçeleri kurulmaktadır.

İlimizde üretilen kestane dışındaki meyveler genellikle iç pazarlarda tüketilmektedir. kestanenin büyük bir kısmı ise il dışına satılmaktadır.

İlimizin sahil kesiminde ormanlarda kendiliğinden yetişen kestane çiftçilerimiz için büyük bir gelir kaynağıdır. Ancak orman sahalarının azalması, ağaçların yaşlanması ve kestane dal kanseri hastalığının yaygınlaşması ağaç sayısını günden güne azaltmaktadır.

Sebzecilik

İlimizde sebzecilik aile işletmeciliği şeklinde en fazla 0,5-1 Da. arazilerde yapılmakta ve bu alan içine 6-7 çeşit ürün ekilmektedir. Bu durum kaliteli tohum ve zirai mücadele gibi tarımsal girdilerin kullanımını güçleştirmektedir. Bunun önlenmesi için İl Müdürlüğümüzde kurulan cam seramız ile çevre çiftçilerine kaliteli ve hastalıklara mukavim çeşitlerden seçili pişkin fide üretimi yapılarak dağıtılmaktadır.

Ayrıca 1993 yılından başlanarak Özel İdare ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kaynaklarından yararlanılıp 1.000 den fazla yüksek tünel yaptırılarak çiftçilerimize dağıtılmış , örtü altı sebzeciliği yaygınlaştırılmıştır.

Hayvancılık

İlin genel tarımsal durumunun bir parçası olarak hayvancılık da aile işletmeciliği karakterinde ve küçük üniteler şeklindedir. Sahil ve şehir yerleşim çevrelerinde büyükbaş, yüksek kesimlerde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği daha fazladır.

Sahil şeridindeki Merkez ve ilçelerde büyükbaş hayvanlardan sığır olarak Jersey ve melezleri ile yerli sığır, iç kesimlerde ise Montofon ve melezleri ile yerli sığırlar ağırlıklı olarak yetiştirilir.

Yetiştirilen koyun ırkı ise et,süt ve yapağı verimi az ancak et kalitesi iyi olan Karayaka ırkıdır. 1998 Yılında 1.387 baş koyun dağıtımıyla başlanan koyun ırkının yenilenmesi çalışmalarına devam edilerek, 1999 yılında 793 adet Karayaka veya Karayaka- Sakız melezi, 2000 Yılında 431 adet karayaka, sakız- karayaka melezi, 2001 ylında ……. Adet, 2002 yılında 150 adet Merainos- Sakız melezi damızlık koyun dağıtımı yapılmıştır.

İlimizde arıcılık büyük çapta yeni tip kovanlarla yapılmakta olup sahil şeridinin ilkbaharda sisli ve yağışlı olması, yaz sıcaklarının geç başlaması ve gezginci arıcılığın yaygın olmaması nedenlerinden kovan başına alınan bal miktarı ticari arıcılığa nispeten çok düşüktür.

2002 Yılında 135.645 adet hayvan aşılanarak, 319.301 hayvan taramadan geçirilmiştir.

Balıkçılık

Gelişmiş av teknolojilerinin kullanılması, üreme yaşına gelmemiş balıkların avlanması ve deniz kirliliği her yıl avlanan balık miktarlarının değişmesine ve genellikle düşmesine neden olmaktadır.

İlimiz Karadeniz’in en önemli liman kentlerinden biridir. Sığ kıyılara sahip oluşu, coğrafi konumu ve Karadenizli balıkçıların avlanma sezonuna ilişkin ilk işareti aldıkları bölge olması yanında Ülkemiz balık üretiminin % 5-7 si gibi bir paya sahip olması nedeniyle su ürünleri üretimi içindeki ekonomik önemi büyüktür.

İlimizde genellikle deniz balıkçılığı hakim olup yetiştiricilikten ziyade avcılık yaygındır. 389 adet balıkçı teknesi ve bu gemilerde çalışan 1.248 balıkçı bulunmaktadır. Kaba bir hesapla balıkçı, nakliyeci ve işçi gibi yan sektörlerle birlikte 4-5 bin kişi geçimini balıkçılıktan sağlamaktadır.

2002 Yılında 29.000 ton Hamsi, 241 ton Mezgit, 65 ton Palamut ve 14,3 ton Barbunya, 15,5 ton İstavrit, 11 ton Kalkan , 36 ton Kefal avlanmıştır.

Kültür balıkçılığı 1991 Yılından itibaren gelişmeye başlamış olup ruhsat almış 16 işletmeden 2002 yılına kadar hiç üretim yapmayan veya işletmelerini kapatan 7 işletmenin işletme belgeleri iptal edilmiştir. 2002 Yılında faaliyette bulunan 6 işletmede 107,4 ton gökkuşağı alabalığı üretilmiştir.

İlimizde 3.950 ton/gün kapasiteye sahip 8 adet balık unu ve yağı fabrikası mevcut olup üçü faal olmayan fabrikalarda 2002 yılında 30.642 ton hamsi işlenerek 4.688.865 Kg balık unu ve 3.025,116 Litre balık yağı elde edilmiştir.
 

“Sinop’un Ekonomik Durumu” için 22 yanıt

 1. SÄ°NOP TA BULUNAN TOPRAK OFÄ°SÄ° MAHSÃœLERÄ°
  KAMU KURULUŞUNA AİT SOĞUK HAVA DEPOSUNUN 51 TON BUZ ÜRETİMİ YAPAN TESİS VARDIR AYRICA TAZE MUHAFAZA YAPACAK 10 KASA KOYACAK YERİ VARDIR BUNU YANI SIRA -42 DERECE ŞOKLAMA YAPACAK ŞOKLAMA YAPABİLİ 8 SAATTE 5 TON ŞOKLAMA YAPABİLİR FAKAT 3 SENEDİR BU TESİS HİZMET VEREMİYOR BUNDAN SİNOP BALIKÇILARININ İHTİYACINI KARŞILAMAYASI ÖZELLİKLE BALIĞI MUHAFAZA VE TÜKETİLECEĞİ YERE GÖNDERİLİRKİN BUZ SIKINTISI YAŞAN MAKTADIR BU TESİSİN ÖNÜNDEKİ SIKINTILARI KALDIRILARAK HEM SİNOP BÖLGESİNE VE ÜLKE EKPONOMİSİNE KATSININ YAPILMASININ GEREKTİĞİNE İNANIYORUM.SAYGILARIMLA.
  Ä°LGÄ°LERÄ°NÄ°N DÄ°KKATÄ°NE

 2. bence süper 1 site beyenmeyenler ilk önce kendisine baksın 😀
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 3. ya arkadaş sinop un adını duyurmak için ne yapmak lazım bizim vekiller nerede hani yuh size bir yaşar topcu kadar olamadınız yazık size bu işler yollara duvarlara isim yazmayla olmuyo yazık size bir süt toplama merkezimiz bile yok

 4. iyi günler benim ödevim var. ÖDEVİM: Sinop %20nin üzerinde göç vermeymiş(1990-2004) bölgenin istihdam ekonomisini inceleme ve göç nedenleri

 5. Sinop il ve ilçelerinde yetişip büyük şehirlere giden inşaat, ayakkabı, giyim vb. sektörlerde markalı, güçlü ve büyük şirket sahipleri var. Fakat doğdukları yerleri beğenmeyen yatırım yapmayan gururlu kibirli (sonradan görme) büyük (?) şahsiyetler oldukça ve bizlerde onlara benzedikçe ilimiz gelişemez.

 6. ArkadaÅŸlar sinop’un sosyo-ekonomik yapısını hidrografyasını meskenlerini fiziki özellikleri yeryüzü ÅŸekillerini bulursanız Rica etsem yayınlar mısınız? ÇarÅŸamba gününe kadar lazım.. Çok acillllllll

 7. sanayi ve yatirimcilarin öncelikle alt yapi ve enerji akisi ihtiyaclari vardir. Sinop un , elektirik, gas, internet+telefon dogu ve batiya (karav deniz yolu) durumu nedir ?
  Komsu ülkelere (bulgar,romen, ukrain, beyaz rusya, gürcisatan, azerbeycab v.s. ) deniz yolu ile ulasim ne durumda ??
  Bunlar cok, cok önemli !!!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir