Sinop’un Coğrafi Durumu

Sinop Coğrafyası

Dağlar
Sinop ormanlık dağları

İl”deki yeryüzü şekillerinin ağırlık bölümü (%74,3) oluşturan dağların yükseltileri pek fazla değildir. Sinop genel olarak engebelidir. Karadeniz kıyılarından iç kısımlara doğru görülür derecede yükselme vardır. Yüksek dağlar, daha çok doğuda ve kuzeybatıdadır. İl”in doğu tarafını Kuzey Anadolu dağlarının kolları çevreler. Bu dağlar, Karadeniz kıyısına paralel uzanırlar. Bölgedeki dağlar sık, dik ve sert değildir. En yüksek dağın 2000 m.yi aştığı görülmez.

AYANCIK”ta: Çangal Dağı 1.065 m., Zindan Dağı 1.750 m .dir.
DİKMEN”de: Göktepe Dağı 1.200m .
GERZE”de : Elma ve Köse Dağları 900 m.dir. Dıranaz 1.345 m. dir.
BOYABAT”ta: Elekdağı 1.400 m .dir.

Bu dağlar ormanlarla kaplıdır. Güneye inildikçe, iç Anadolu”ya yaklaştıkça orman azalır.

Yaylalar
Kurugöl Yaylası

Sinop yakınlarında yayla yoktur. Boyabat ve Gerze ilçeleri yayla bakımından oldukça zengindir. Durağan ve Boyabat”ta Mehmetli, Aluç, Marif, Gün­düzlü, Darıözü, Doğaçam, Yaylacık, Uzunöz, Sakızlı, Bayat, Yassıalan, Gökalan, Buzluk yaylaları vardır. Gerze”de Altmışdört, Güdek oğlu, Avlağısökü, Kuzfındık, Çam Altınyayla bulunmaktadır. Türkeli ilçesinde de Kurugöl yaylası bulunmaktadır.

Ovalar
Sinop ovaları

Sinop”ta ovalar genellikle kıyı ya da ırmak ovalaridır. Daha ziyade büyük düzlükler halindedir. En önemlisi Boyabat Ovasıdır. Bu ovayı Gökırmak, Arım, Gazidere, Asarcık ovaları meydana getirir. Yüksek dağlar arasında uzanan bu ovalar çok verimli ve sulaktır. Gavur ovası da denilen Karasu Ovası ile Akliman yöresindeki Aksaz ve Sarıkum ovaları kıyı ovalarıdır. Bu ovalar, yer yer bataklık durumundadır.

Vadiler
Arap Yaylası – Çatak köyü

Sinop”ta Boyabat ve Durağan ilçeleri çevresinde yer alan ve Kızılırmak”sın kollarından olan Gökırmak Vadisi dışında büyük vadi yoktur. Bununla birlikte küçük akar sularca açılmış çok sayıda küçük vadi vardır. Bunlar il topraklarını engebeli hale getirmiş oluşumlardır. Gökırmak Vadisinden başka Ayancık Vadisi, Kabusu Vadisi, Kanlıdere Vadisi sayılabilir.

Akarsular
Sinop akarsuları

Sinop, yağışlı bir bölge olduğundan her tarafta çay ve derelere rastlanır. Bu akarsular, yağmur ve kar sularıyla beslenir. Sular yağmur mevsiminde çoğalır, dereler kabarır. Yaz aylarında azalır ya da kurur.

Çay ve nehirler ulaşıma elverişli değildir. Yatakları taşlı, akışları hızlıdır. Sulamada ve orman ürünlerinin taşınmasında yararlanılır. Hepsi Karadeniz”e dökülür.

Başlıcaları şunlardır:

Gökırmak: Kastamonu”dan çıkar. Daday”da Ballıdağ eteklerinden inen sular, Daday Çayı”nı oluşturur. Bu çay Taşköprü”nün Gölveren kesimin­de Kastamonu”nun içinden geçen bir suyla birleşerek Gökırmak adını alır. Gökırmak Boyabat Ovası”nı sular ve doğuda Kızılırmak”a karışır.

Kızılırmak: İlin güneydoğu sınırlarını çizer. Yurdumuzun en uzun nehri olan Kızılırmak, büyük kollarından Gökırmak”ı Sinop”tan alır.

Tepeçay: Sinop”un Türkeli ilçesi ile Kastamonu”nun Çatalzeytin ilçesi arasında sınır oluşturur. Denize döküldüğü yerde hayli genişler.

Ayardın Deresi: 1.000 m yükseltide Çatakgeriş Köyü yakınlarından doğar. Türkeli ilçe merkezinin hemen doğusundan denize dökülür. Uzunluğu 240 km. kadardır.

Ayancık Çayı: Küre Dağları”ndan kaynaklanan çok sayıda küçük derenin birleşmesinden oluşmuştur. Uzunluğu 90 km. kadardır, ilçe merkezin­den denize dökülür.

Karasu Çayı: Küre Dağları”nda, Gündüzlü Ormanları”ndan doğar. Uzunluğu 80 km.dir. Sinop”un 8 km. batısından denize dökülür.

Çakıroğlu Çayı: Dıranaz Dağları”ndan doğar. Gerze-Sinop arasında Çakıroğlu yöresinde denize dökülür. Denize döküldüğü yerde küçük bir delta oluşturur.

Kanlı Çay: Uzunöz Dağları”nın eteklerinden doğar. Çok sayıda küçük kolu vardır. Çayağzı denilen yerde denize dökülür.

Göller
Sarıkum gölü

Sinop”ta çok sayıda doğal göl vardır. Bunların tamamı çeşitli jeolojik zamanlarda oluşmuştur. Başlıcaları şunlardır:

Sarıkum Gölü: Sinop yarımadasının batısında yer alan Sarıkum Gölü, il merkezine 21 km. uzaklıktadır. Gölün uzunluğu 2 Km., genişliği 750 m. ve alanı 400 hektardır. Deniz düzeyinde olan gölün sulari kışın çoğalır, yazın azalır. Küçük akarsularla beslenen gölün fazla suları denize dökülmektedir.

Aksaz Gölü: Karagöl”ün kuzeydoğusunda yer alan Aksaz Gölü, denizle hemen hemen aynı düzeydedir. Yılın büyük bir bölümünde saz ve kamışlarla kaplı olan gölün yüzölçümü 200 hektardır. Yağışlı dönemlerde ise gölün suları denize ulaşır.

Karagöl: Akliman”a yakın bir bölgede Aksaz ve Sankum Gölleri yakınında yer alan, deniz düzeyindedir. Yüzölçümü 80 hektar dolayındadır. Denize uzaklığı 40-50 m. kadar olan gölün suları kışın artar, yazın ise göl kurur.

Sülük Gölü: Sinop yarımadasının üzerindedir. Yükseltisi 210 m. dolayında olan Sülük Gölü, eski bir yanardağ krateridir. Derinliği 1-2 m.dir Yaz mevsiminde kurur.

Akgöl: Ayancık İlçesi”nin güneyinde Ayancık Boyabat yolunun 31. Km.de, 4 Km. içeride yer alan Akgöl, çevresinde sık çanı ormanlarının oluşturduğu çangal ve Akgöl ormanlan içinde bulunmaktadır.

Bitki Örtüsü
Doğa manzarası

Sinop yöresi, Karadeniz ikliminin bir özelliği olarak her zaman yağış aldığından orman ve bitki örtüsüyle kaplıdır. Ormanlar hem zengin hem de çeşitlidir. Çam, köknar, meşe, gürgen, kayın, dişbudak, karaağaç ve kavak başlıca türlerdir. Ağaç denizi olarak nitelendirilen Çangal Ormanları, Ayancık, Türkeli ve Boyabat yörelerini kaplar. Dıranaz, Göktepe, Soğuksu ve Elekdağı Ormanları da hem önemli doğal güzellikleri oluşturur, hem de ekonomik yönden büyük değer taşır.

Ormanların altında yaban menekşesi, çuha çiçeği, mayıs karanfili, küçük kırlangıç otu, ciğer otu gibi bitkilere de rastlanır.

Sinop yöresindeki bitki örtüsü, çok çeşitli ağaç türlerinden oluşmuştur. Kıyı şeridinde Akdeniz bitkileri de görülür. Meşe, defne, karaağaç, çınar, fın­dık, kızılcık, kayın, gürgen, karaçam ve sarıçamdan oluşan bu bitki örtüsü, yükseltinin 1.800 m.ye ulaşÂ­tığı kesime kadar yayılır.

İlin güneyine doğru gidildikçe iklim kuraklaşmaya başlar. Bu kesimde kuzeydeki gür bitki örtüsünün yerini bozkır bitkileri alır.

İklim Verileri
Sinop, Doğu ve Batı Karadeniz iklim özellikleri­nin içiçe geçtiği bir yöredir, ilde mevsimler arası sıcaklık farkları pek büyük değildir, ilin kuzey kesiminde Karadeniz iklim tipi görülür, güney kesimlerinde ise Karadeniz ikliminin etkisi giderek azalır. Burada yağışlar azalır, sıcaklık düşer ve bozkır ikliminin etkileri görülür.

Sıcaklık
Sinop İl Merkezinde yıllık sıcaklık ortalaması 14 derece, en yüksek sıcaklık 29.4 derece, en dü­şük sıcaklık -2 derecedir. Yıllık nispi nem ortalaması % 78”dir.

Sinop’un Önemli Karayollarının Uzunlukları

Sinop – Samsun 167 Km
Sinop – Ankara 456 Km
Sinop – Kastamonu 197 Km
Sinop – İstanbul 690 Km
Sinop – Adana 966 Km
Sinop – Erzurum 894 Km
Sinop – İzmir 1147 Km
Sinop – Ayancık 81 Km
Sinop – Boyabat 94 Km
Sinop – Durağan 121 Km
Sinop – Erfelek 29 Km
Sinop – Gerze 37 Km
Sinop – Türkeli 105 Km

Sinop Limanının Kıyı Şžehirlerine Uzaklığı

Sinop – Hopa Yönü

Sinop – Gerze 14 Mil.
Sinop – Samsun 70 Mil.
Sinop – Ünye 113 Mil.
Sinop – Fatsa 125 Mil.
Sinop – Perşembe 138 Mil.
Sinop – Ordu 143 Mil.
Sinop – Giresun 162 Mil.
Sinop – Tirebolu 173 Mil.
Sinop – Görele 178 Mil.
Sinop – Vakfıkebir 189 Mil.
Sinop – Akçaabat 208 Mil.
Sinop – Trabzon 214 Mil.
Sinop – Sürmene 233 Mil.
Sinop – Of 237 Mil.
Sinop – Rize 245 Mil.
Sinop – Çayeli 252 Mil.
Sinop – Pazar 262 Mil.
Sinop – Hopa 279 Mil.

Sinop – İstanbul Yönü

Sinop – Ayancık 42 Mil.
Sinop – İnebolu 75 Mil.
Sinop – Cide 114 Mil.
Sinop – Amasra 140 Mil.
Sinop – Bartın 149 Mil.
Sinop – Filyos 158 Mil.
Sinop – Zonguldak 174 Mil.
Sinop – K. Ereğli 197 Mil.
Sinop – Alaplı 200 Mil.
Sinop – Akçakoca 209 Mil.
Sinop – Sakarya 224 Mil.
Sinop – Kefken 241 Mil.
Sinop – Şžile 269 Mil.
Sinop – İğneada 333 Mil.
Sinop – Midye 325 Mil.
Sinop – A. Feneri 288 Mil.
Sinop – İstanbul 303 Mil
 

“Sinop’un Coğrafi Durumu” için 11 yanıt

  1. ben bu siteyi çok beğendim.ben sinop luyum gerçekten güzel bir siteymiş.ödevim için çok yardımı oldu.ben sinop erfelek ilçesinde inesökü köyündenim .bütün sinop ve erfelek inesöküye slamlar .hayırlı bayramlar

  2. siteniz oldukça bana yardımcı olsu ben sinopluyum ingilizce ödevinden ilimi tanıtmam gerekiyordu ve yeterince yardımcı oldunuz ellerinize salık biraz daha gelitirseniz sitenizi biz ögrenciler için daha iyiyi oluccak

  3. sinopulu biri olarak sinopu çok severim ama bilgi hiç yok bizden başkasıda görsün tanısın isterim sinopu

  4. la gulum hersey var adam gıbı bı nehırlewrı goremedım onu solım ama ıdare eder…!!!@@@@@@@@@@@@@@@@

  5. Kajs Al buda Göl Irmak Ve NehirLEri dir Jnm: Gökırmak: Kastamonu”dan çıkar. Daday”da Ballıdağ eteklerinden inen sular, Daday Çayı”nı oluşturur. Bu çay Taşköprü”nün Gölveren kesimin­de Kastamonu”nun içinden geçen bir suyla birleşerek Gökırmak adını alır. Gökırmak Boyabat Ovası”nı sular ve doğuda Kızılırmak”a karışır.

  6. bende sinopluyum sinop ayancık çok güzel bir ödev sosyal biligler performan ödevim için çok güzel olucak ama çok uzunn..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir